Главна / Вести / Србија / Влада Србије усвојила ребаланс буџета

Влада Србије усвојила ребаланс буџета

vlada_srbijeВлада Србије утврдила је Предлог ребаланса државног буџета за 2013. годину којим ће буџетски дефицит бити повећан на 178,3 милијарде динара, али ограничен на 4,7 одсто бруто-домаћег производа (БДП). Једногласно усвојен предложени ребаланс део је свеобухватних економских реформи које ће се симултано спроводити, а које подразумевају стабилизацију државног буџета, реформу јавног сектора и унапређење пословне климе.
Ребаланс буџета предвиђа уштеде од око 36 милијарди динара, наводи се у саопштењу.
Оригиналним буџетом за 2013. годину био је предвиђен дефицит консолидованог буџета од 3,6 одсто БДП, односно 132,3 милијарде динара.
На седници су утврђене су и измене Закона о буџетском систему чиме ће, како каже Влада, бити створен основ за додатне уштеде и бољу контролу трошења новца кроз увођење централног регистра запослених у јавном сектору.
Влада Србије је данас утврдила и Акциони план за окончање реструктурирања бивших друштвених предузећа.
Тим планом предвиђено је да се у наредних годину дана нађе решење за 179 предузећа која су већ више од 10 година у реструктурирању, а која су, по проценама Светске банке, трошак за државу од 750 милиона евра годишње.
На седници је утврђен и Нацрт закона о преузимању обавеза Јавног предузећа “Путеви Србије” према путарским предузећима. Те обавезе ће се претворити у јавни дуг у износу од 1,3 милијарди динара.
Усвојени предлози ребаланса буџета и закона биће одмах упућени Скупштини Србије, навела је Влада.

Дефицит од 56,4 милијарди динара
Дефицит буџета Србије за 2013. годину расте за 46 одсто, односно за 56,4 милијарде динара, на 178,3 милијарде динара, према Предлогу ребаланса буџета који је Влада данас утврдила.
По том предлогу, објављеном на сајту Министарства финансија и привреде Србије, укупни приходи буџета износиће 873,4 милијарде динара што је за 92,3 милијарде динара мање (9,6 одсто) од првобитно предвиђених.
Укупни расходи и издаци буџета за набавку нефинансијске имовине смањени су за 38 милијарди динара, на 1.040 милијарди динара, а издаци за набавку финансијске имовине биће повећани са 9,4 на 11,7 милијарди динара.
Ребалансом је предвиђено да укупни порески приходи у 2013. години износе 761,5 милијарди динара што је за 75,6 милијарди динара мање од пробитно планираних.
Приходи од пореза на додату вредност (ПДВ) биће за 30 милијарди динара мањи и износиће 404 милијарде динара, док се од пореза на доходак грађана очекује наплата од 48,7 милијарди, а од пореза на добит предузећа 48,1 милијарда динара.
Очекивани приход од акциза смањен је за 16 милијарди динара, на 217,3 милијарде.
Део уштеда у буџету добиће се кроз смањење субвенција за 7,8 милијарди динара, на 83,9 милијарди динара и смањење капиталних издатака 13,1 милијарду, на 33,7 милијарди динара.
Расходи за запослене у јавном сектору биће смањени са 266,2 на 263,6 милијарди динара.
Предлогом ребаланса буџета предвиђено је и повећање плата државних службеника за 0,5 одсто, почевиши од исплате плата за октобар.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним кредиторима за директне и индиректне обавезе Србије износе 614,3 милијрде динара.
Планирано је да се 77,3 милијарде динара обезбеди из кредита домаћих и страних финансијских институција и иностраних влада, 330 милијарди динара кроз емитовање државних хартија од вредности у домаћој валути и 221,2 милијарде динара од емисије еврообвезница.
Та планирана примања по основу задуживања и продаје финансијске имовине већа су од средстава потребних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине за 16,7 милијарди динара.
Ребалансом буџета предвиђено је и издавање државних гаранција за кредите вредности 58,8 милијарди динара, што је за 1,1 милијарду динара више од првобитног плана.

Check Also

Гојковић: Послата јасна порука да је држава спремна за борбу

Поруке председника Србије Александра Вучића и резултати надлежних државних органа јасна су потврда спремности и …