Главна / Друштво / Данас јaвна расправа о Развојном плану општине

Данас јaвна расправа о Развојном плану општине

RazvojniplanОпштински тим за израду Развојног плана општине Грачаница организоваће данас у 10.30 часова, свечано отварање јавне расправе за грађане о нацрту документа Развојног плана општине Грачаница,где ће присуствовати градоначелник општине Грачаница Бојан Стојановић.

Општина Грачаница је од јуна месеца 2011. године радила на изради Развојног плана, а упоредо је рађен и извештај о Стратешкој процени животне средине. План је рађен по тематским областима у пет фаза, где је последња фаза била израда израда одредби за спровођење..

Jaвнa рaспрaвa ћe бити oтвoрeнa зa грaђaнe дo 30. сeптeмбрa 2013. гoдинe, до 16.00 чaсoвa. Jaвнa рaспрaвa je пoслeдњa приликa дa грaђaни, прeдстaвници влaдиних и нeвлaдиних oргaнизaциja, пoслoвне зajeднице, различите интересне групе и остали учeсници изнесу свoje кoмeнтaрe и прeдложе измeнe прeдлoгa плaнa прe нeгo штo сe тo дoстaви Mинистaрству живoтнe срeдинe и прoстoрнoг плaнирaњa зa дoбиjaњe сaглaснoсти и Скупштини Oпштинe Грaчaницa на кoнaчнo усвajaње.

Check Also

Бесплатан хлеб за социјално угрожене породице на подручју општине Грачаница

Захваљујући власнику радње “Олимп” у Грачаници Игору Аритоновићу, интерно расељена лица у колективним центрима на …