НАЈНОВИЈЕ

Светски дан права детета

Данас се обележава СВетски дан права детета, а поводом његовог обележавања директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакла је да Република Србија показује пуну посвећеност у циљу да се положај деце унапреди, и у континуитету предузима бројне мере у најбољем интересу детета, пре свега на сузбијању дискриминације, спречавању злостављања и занемаривања као и заштити њихове безбедности.

Конвенција за права детета, као најзначајнији међународни документ у области људских права нас обавезује на поштовање преузетих обавеза и континуиран рад на заштити и унапређењу права детета, поручила је Пауновић. Тај документ представља оквир за унапређење и остваривање права детета и заснива се на четири основна принципа – право на живот, опстанак и развој; најбољи интерес детета; право на партиципацију и право на недискриминацију.

Она је подсетила да су Комитету за права детета, надзорном механизму Уједињених нација који прати примену Конвенције у државама чланицама, до сада поднета три иницијална извештаја који се односе на примену саме конвенције и њених факултативних протокола, а јулу месецу ове године други и трећи периодични извештај. Важно је напоменути да деца у Републици Србији од 2008. године активно учествују у процесу извештавања о примени Конвенције и извештај Комитету садржи ставове и мишљења деце о степену остваривања њихових права у свакодневном животу, нарочито права на здравље, образовање, безбедност и живот у култури ненасиља, недискриминацију, заштиту од вршњачког насиља.

 Морамо бити свесни да нема поделе на права првог или другог реда, јер су сва права детета међусобно испреплетана. Свако право у неком тренутку може да постане најзначајније за одређено дете. Што више о томе знамо, омогући ћемо деци да их на лакши начин оставаре, али и заштитимо од оних који их крше, свесно или не. Специфичност, а самим тим и већа потреба за ангажовањем да се права детета пошују проистиче из чињенице да их деца не могу сама остварити , зато је велика одговорност на нама одраслима да децу заштитимо, укажемо да им права припадају, али исто тако да уколико желе да се њихова права поштују то право признају и другоме, вршњацима, одраслима.

Деца су најбољи и искрени преносиоци културних и духовних вредности. Зато је важно постицати их на изградњу толеранције, уважавање различитости и мирно решавање сукоба.

Светски дан права детета обележава се на препоруку Генералне Скупштине УН као дан разумевања међу децом и дан када се промовишу вредности и циљеви Конвенције о правима детета усмерени на добробит сваког детета. Генерална Скупштина УН је донела Декларацију о правима детета 1959., и Конвенцију о правима детета 1989. године.

Погледајте и ...

Потребно веће учешће жена у Форумима за безбедност

У организацији Мисије ОЕБС на Косову 10. октобра у центру Приштине одржана је јавна промоција …