Главна / Друштво / Омбудсман поводом Светског дана воде

Омбудсман поводом Светског дана воде

Светски дан вода, 22. март, затиче земљу у настојању да превазиђе досадашње изазове како би се обезбедио одрживи развој и коришћење водних ресурса.
Симболика овог датума је фокусирање пажње на важност воде, а Уједињене нације су ове године поставиле тему “Природа за воду” у потрази решења за изазове везане за воду, са којима се суочава човечанство у двадесет првом веку.
Циљеви Одрживог развоја, односно шести циљ, настоји да до 2030. године постави одрживо управљање водама, укључујући и тежњу да се повећа рециклажа воде и осигура да иста вода буде безбедна за коришћење.
Воде, као саставни део животне средине на Косову, представљају људско право гарантовано Уставом Републике.
Наша земља се и даље суочава са проблемима лошег управљања водама, упркос чињеници да Устав и важећи Закон о водама гарантује развој и одрживо коришћење водних ресурса, који су неопходни за јавно здравље, заштиту животне средине и социо-економски развој.
Данашња реалност показује да се воде на Косову не одржавају, а експлоатација и изливање се наставило до мере која представља озбиљну забринутост и за опште здравље становништва на Косову. Озбиљно настојање одговорних институција да имају пред собом јасну визију и националну стратегију за воде још увек недостаје. Суочени са климатским променама, веома је забрињавајућ недостатак бриге о природним изворима воде као и занемаривање правовремених упозорења са терена или забринутости објављених у медијима.
Озбиљни проблеми у овој области односе се на неуспех успостављања система за праћење квалитета подземних вода, могућности изградње водне инфраструктуре, а посебно недостатак постројења за пречишћавање отпадних вода, који би сачували квалитет површинских вода.
Институција Омбудсмана, као национална институција која је надлежна за заштиту, надзор и унапређење људских права, скреће пажњу свим надлежним институцијама да уважавају законске одредбе за побољшање стања воде и да омогуће свим грађанима да имају приступ чистој води за пиће, у складу са међународним стандардима.

Check Also

Приштина наручила Куревак вакцине које још немају дозволу

Вакцине немачког произвођача Куревак, које је Приштина наручила преко Аустрије, још нису одобрене за употребу, …