понедељак , 25 март 2019
НАЈНОВИЈЕ

Јавни позив за прикупљање иницијатива у вези потреба пољопривредних прозвођача на територији АП Косова и Метохије у 2018. години

Општинe са територије АП КиМ уз подршку Канцеларије за Косово и Метохију, ослањајући се на Стратегију одрживог опстанка и повратка на Косово и Метохију и Студију привредног развоја неалбанских заједница на простору АП Косово и Метохија, расписује Јавни позив за прикупљање иницијатива у вези потреба пољопривредних прозвођача на територији АП Косова и Метохије у 2018. години, и обухвата:

 

 • Унапређење конкурентности и инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подстицање подизања вишегодишњих производних засада воћа, винове лозе, лековитог и зачинског биља.
 • Подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових пољопривредних машина; опреме за унапређење пољопривредне производње; набавку нове механизације и опреме за наводњавање; набавку нове механизације и опреме за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура; набавку нових машина и опреме за обраду земљишта (сетва, садња, прихрањивање/ђубрење, резидба, берба/жетва) и транспорт.

Подстицаји обухватају подршку за подизање нових производних засада са савременом технологијом гајења воћа, винове лозе, лековитог и зачинског биља, без наслона и са наслоном, при чему предност имају:

 

– задруге; заједничка производња више породица – власника обрадивог земљишта; велики и већи поседници;

– пољопривредна газдинства која се већ баве наведеном делатношћу и која имају већу површину земљишта.

 

Имајући у виду географске карактеристике, слабу насељеност неких општина српским и другим неалбанским живљем, те погодне услове за бављење овом делатношћу, могућност подношења иницијативе по овом позиву за прикупљање иницијатива на подстицаје имају:

 

 1. Физичка лица, са пребилаштем у општини на територији АП Косово и Метохијa;
 2. Предузетници, са седиштем у општини на територији АП Косово и Метохијa;
 3. Регистрована пољопривредна газдинства, са седиштем у општини на територији АП Косово и Метохијa;
 4. Земљорадничке задруге са седиштем у општини на територији АП Косово и Метохија;
 5. Задужбинe, манастири и цркве.

 

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада. Површине сваког производног засада биће подељенe у три категорије:

 

 1. До 0,5 ha;
 2. Од 0,5 ha до 1 ha, и
 3. Преко 1 ha

 

Бодовање ће се вршити са намером да већи посед има предност приликом доделе средстава.

 

Критеријуми за одабир пројеката су: број директних/индиректних корисника пројекта; допринос пројекта остварењу циља економске одрживости; усклађеност предлога пројекта са стратешким документима; одрживост пројекта; утицај пројекта на животну средину; ефекти пројекта (повећање производних могућности, створени услови за прерађивачку делатност, повећање капацитета прераде, смањен ризик од елементарних непогода и др.).

 

Средства по овом програму додељиваће се под следећим условима:

 

 1. Додељене подстицаје корисник може користити искључиво на територији АП Косово и Метохија;
 2. Додељене подстицаје корисник не сме отуђити у наредних 10 година (осим у случају култура чији је животни век краћи).

 

Општи критеријуми за доделу средстава су: економска оправданост захтева; свеукупни допринос развоју пољопривредне делатности на територији АП Косово и Метохија са већинским српским становништвом; коришћење постојећих расположивих ресурса (земљиште, грађевински објекти, радна снага, механизација).

 

Посебни критеријуми за доделу подстицаја – критеријуми за оцењивање поднетих захтева за доделу подстицаја у оквиру намене су саставни део  Програма расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија.

 

Влада Републике Србије и Канцеларија за Косово и Метохију су обезбедиле 200.000.000,00 динара за развој пољопривреде. Након што локалне самоуправе утврде стварне потребе становништва за ову намену и одреде техничке карактеристике добара и услуга, наведена средства биће трансферисана локалним самоуправама на Косову и Метохији, ради спровођења поступака у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

 

Позивају се да доставе своје иницијативе:

 

 1. Физичка лица, са пребилаштем у општини на територији АП Косово и Метохијa;
 2. Предузетници, са седиштем у општини на територији АП Косово и Метохијa;
 3. Регистрована пољопривредна газдинства, са седиштем у општини на територији АП Косово и Метохијa;
 4. Земљорадничке задруге са седиштем у општини на територији АП Косово и Метохија,
 5. Задужбинe, манастири и цркве.

 

Поднете иницијативе биће узете у обзир приликом сачињавања спецификације добара и услуга за објављивање јавног позива и јавне набавке у области пољопривреде које ће спровести органи локалне самоуправе на територији АП Косово и Метохија.

 

Приликом подношења иницијативе потребно је да, подносилац иницијативе, достави потписану Изјаву којом потврђује да је земљиште које се налази у његовом/њиховом власништву по структури и површини погодно за културу за коју сада подноси иницијативу, а касније захтев.

Иницијативе које се подржавају у оквиру овог позива искључиво се односе на примарну и секундарну пољопривредну производњу у следећим областима:

 

 • воћарства,
 • виноградарства,
 • лековито и зачинско биље.

 

Позивају се сва заинтересована лица да иницијативе доставе општини на којој се налази њихово пребивалиште, са назнаком „Иницијатива за потребе у области пољопривреде на КиМ“, до 20. јуна 2018. године.

 

Неблаговремене иницијативе неће бити узете у обзир.

 

Јавни позив за прикупљање иницијатива је намењен искључиво ради утврђивања која добра и услуге треба набавити тако да исти буду описани на објективан начин и у складу са потребама наручилаца,  у сврху поштовања члана 70. Закона о јавним набавкама и на други начин не обавезује Општину.

Погледајте и ...

Грачаница: „На дашњи дан пре двадесет година почело страдање српског народа, које на КиМ траје и данас“

Парастосом, полагањем цвећа на спомен обележје и поетским часом,  у Грачаници је обележена двадесета годишњица …