уторак , 19 фебруар 2019
НАЈНОВИЈЕ

Управљачки тим за ЗСО са представницима за урбанизам, стамбена питања и просторно планирање

Управљачки тим за успостављање Заједнице српских општина састао се данас са представницима општина са српском већином задуженим за урбанизам, стамбена питања и просторно планирање.
На састанку је констатовано да је област просторног планирања, у којој ће, према Првом бриселском споразуму, Заједница српских општина имати надлежности, један од кључних елемената функционисања локалних самоуправа и темељ будућег развоја општина, и да би морала да убухвати области урбаног и руралног планирања, као и област заштите животне средине.
Представници општина објаснили су са каквим се проблемима свакодневно суочавају и предочили на који би начин системе за које су надлежни требало организовати и учинити ефикаснијим и функционалнијим у оквиру будуће Заједнице српских општина.
Област урбаног планирања, како је констатовано, требало би, између осталог, да обухвата комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, уређивање стамбених односа и стамбеног пословања, инспекцијски надзор, активности на локалним и регионалним урбанистичким плановима, послове управљање јавним површинама, јавног премера и одржавања катастра непокретности, експропријације земљишта намењених за изградњу инфраструктуре и објеката од јавног интереса…
Учесници састанка сагласили су се да би област руралног планирања будуће ЗСО морала да обухвата реализацију локалних планова у вези са развојем пољопривреде, водопривреде, шумарства и ловства, унапређења пољопривредног земљишта, вода и шума, заштиту и инспекцијски надзор у овим областима, управљање и доделу на коришћење пољопривредног земљишта у јавној својини коришћење, здравствену заштиту животиња и биља, ветеринарску, санитарну и фитосанитарну инспекцију у производњи и промету животиња, биља и садног материјала…
Саговорници су оценили да би Статутом Заједнице српских општина требало да буде обухваћена и област заштите животне средине и управљање природним ресурсима и добрима.

Погледајте и ...

Партеш: Украдене две краве

У центру села Партеш надомак Гњилана, непознати починиоци украли су синоћ две краве, једна крава …