Главна / Вести / Косово и Метохија / Грађанима од данас ограничено кретање на 90 минута дневно

Грађанима од данас ограничено кретање на 90 минута дневно

Грађанима на Kосову, укључујући и оне који живе у општинама Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић, од данас је дозвољено да дневно буду 90 минута напољу и то према недељном распореду на основу претпоследње цифре матичног броја са личне карте.
Kако су потврдили градоначелници општина са севера Kосова на заједничкој конференцији јутрос, грађанима је дозвољено снабдевање храном, лековима и хигијенским производима, обављање банкарских плаћања само сат и по времена дневно.

За стране држављане који немају матични број Kосова, дозвољено време изласка одређује се на основу последњег броја пасоша или личне карте.

Малолетници могу бити у пратњи по једног члана породице.

Због високог ризика од коронавируса, особама старијим од 65 година препоручено је да не напуштају кућу или стан, осим у хитним случајевима и када је то неопходно.

Строго је забрањено напуштање куц́а и станова, укључујуц́и друштвена окупљања, породичне посете и слично.

Од данас забрањен је улаз – излаз из Општина Северна Митровица, осим ако немате дозволу Kосовске пореске администрације система ЕДИ и само за обављање превоза робе и услуга ради обезбеђења функционисања ланца снабдевања.

За пољопривреднике, за улаз – излаз захтева се и потврда о регистрацији пољопривредника и лична карта.

Од данас је забрањен и промет моторних возила у општини Северна Митровица и осталим општинама на северу Kосова.

Распоред промета за пољопривреднике и запослене на фармама је 6 до 20 часова.

Током дозвољеног промета физичка лица су дужна да имају прекривена само уста и нос маском, шалом или неком другом марамом и да у сваком тренутку одржавају растојање од два метра од других лица.

Непоштовање мера утврђених овом одлуком Министарства здравља сматра се, административним прекршајем и кажњава се новчаном казном у износу од 1.000 евра до 2.000 евра за физичка лица и од 3.000 евра до 8.000 евра за правна лица, док се одговорно лице правног лица кажњава новчаном казном у износу од 500 евра до 1.500 евра.

Ове одлуке које су јутрос ступиле на снагу важе до 4. маја 2020. године а одлука ће бити преиспитана најкасније до 30. априла 2020. године у консултацији са Националним институтом за јавно здравље.

ОДЛУKА О СПРЕЧАВАЊУ, СУЗБИЈАЊУ И ЕЛИМИНИСАЊУ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ KОВИД-19 НА СЕВЕРУ (KОМПЛЕТНА)

I. Од дана 15. априла 2020. год. у 06:00 часова, забрањује се кретање физичким лицима ван њихових кућа / станова осим у случајевима као следећим:

(а) ​За физичка лица старија од 16 година промет је дозвољен за снабдевање потребном робом (храна и лекови за људе и животиње / живине, као и за хигијенске производе) и за обављање финансијских дужности и потреба (плаћања, банкарски послови), само сат и по времена дневно, према одређеном недељном распореду на основу претпоследњег броја њиховог матичног броја. Распоред је приложен овој одлуци (види Анекс https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2020/04/Anekset.pdf?

fbclid=IwAR3- VRBmfo6L2isjIaePdCYg9o1FKKa02TUEG8OPmnXyXHJd3CuEXK2POKs) и мењаће се ротацијом два пута недељно.

(б) ​За време кретања физичким лицима, није дозвољено да их нико прати, осим у три случаја:

(1) особе са ограниченом способношћу, које могу да се прате само од једног члана исте породичне заједнице или од неког медицинског / здравственог асистента.

(2) лица млађа од 16 година, под условом да их прати по један члан исте породичне заједнице.

(3) кућни љубимци, под условом да су стално везани током дозвољеног времена поласка.

(ц) ​Током 90-минутног слободног кретања на основу матичног броја, физичка лица могу напустити своје куће / станове за обављање физичких вежби. Осим изузетака из тачке (б), није дозвољено никоме да их прати током извођења физичких вежби.

(д) ​Због високог ризика од КОВИД-19 за старије особе, препоручује се особама старијим од 65 година да не напуштају куће / станове, осим у хитним случајевима и када је то неопходно.

(е) ​Уз докумената потврђених из KПА ЕДИ системе и само да би се обављале потребе привредних субјеката или релевантних институција, омогућава се:

(1) слободно кретање привредним субјектима и институцијама наведених на листи приложеној као Анекси 2 и 3 ове одлуке.

(2) слободан превоз робе и услуга ради обезбеђивања функционисања ланца снабдевања – као процес који укључује операцију од сировина до производње, прераду и услуге до превоза производа, дистрибуције и продаје до последњег потрошача – за делатности дозовољених по Анексу 2 ове одлуке.

(ф) ​Дозвољава се слободно кретање институцијама који су на листи приложеној као Анекс 3 ове одлуке само ради обављања службених дужности.

(г) ​У хитним здравственим случајевима, дозвољено је напустити кућу / стан ради лечења у некој здравственој установи.

(х) ​Kретање је дозвољено за физичка лица у случајевима када је излазак из куће / стана неопходан за збрињавање једног или више болесника или за једну или више особа са ограничненом способношћу, само ако болесне особе или особе са ограниченом способношћу немају прилику да се брину о себи.

(и) ​Забрана кретања физичких лица изван њихових кућа / станова не примењује се у случајевима жртава насиља у породици. Жртвама породичног насиља дозвољено је да напуштају своје куће / станове како би тражиле уточиште у алтернативној локацији.

(ј) ​У случају смрти, дозвољено је напустити кућу / стан да би присуствовали сахрани, али само за блиску родбину покојника.

(к) ​Строго је забрањено напуштање кућа / станова из било којег другог разлога осим горе наведених, укључујући друштвена окупљања, породичне посете итд.

II. Од дана 15 априла у 06:00 часова, забрањује се улаз – излаз из ових општина осим у следећим случајевима:

(а) ​Потврђеним документом из KПА система ЕДИ и само за обављање превоза робе и услуга ради обезбеђења функционисања ланца снабдевања – као процеса који укључује операције од сировина у производњи, прераде и услуге до транспорта производа, дистрибуције и продаје задњем купцу – улазак и излазак су дозвољени за делатности које су дозвољене према Анексу 2 ове одлуке.

(б) ​Уз потврђени документ од KПА, система ЕДИ, поред превоза робе и услуга, дозвољава се улазак и излазак и радницима запосленима у привредним субјектима, осим у зонама које је су означене као жаришта ширења заразе.

(ц) ​Дозвољава се улазак и излазак пољопривредника и пољопривредних радника, осим за подручја која су означена као жариштима ширења заразе. За пољопривреднике, за улаз – излаз захтева се: (и) потврда о регистрацији пољопривредника, (ии) Анекс 1 потврде – подаци регистрованог пољопривредника и (иии) лична карта.

(д) ​Само ради обављања службених дужности, дозвољен је улазак и излазак за институције које су на листи приложеној као Анекс 3 ове одлуке.

(е) ​Дозволе за промет у горе наведеним случајевима из Анекса 3 издаје МУПЈУ.

(ф) ​У хитним случајевима здравства, улаз и излаз је дозвољен ради захтева за медицинско лечење у здравственој установи, али само ако се то лечење не пружа у општини у којој се налази лице за које се тражи лечење.

III. Од 15. априла 06:00 сати, забрањен је промет моторних возила у општини Северна Митровица, осим:

(а) Уз документ са потврдом од ПУK система ЕДИ и само ради задовољавања потреба економских оператора, могућ је:

(1)​промет моторних возила за економске операторе и институције које су предвиђене у листи која је приложена као Анекс 2 и 3 уз ову одлуку,

(2)​кретање радника, само ради одласка на посао и враћања са посла, према распореду надлежног економског оператора. Радник има право да користи и лично моторно возило,

(3) слободан транспорт роба и услуга како би се обезбедило функционисање ланца снабдевања — као процеса који обухвата радње од сировина у производњи, преради и услуживању па до транспорта производа, дистрибуције и продаје крајњем потрошачу — за делатности које су дозвољене према Анексу 2 уз ову одлуку.

(б) Распоред промета за пољопривреднике и запослене на фармама је 06:00 – 20:00 х. За пољопривреднике су у време промета потребни: (и) уверење о регистрацији фармера, (ии) Анекс 1 уверења – Подаци регистрованог фармера и (иии) лична карта.

(ц) Запослени на фармама биће опремљени документом са потврдом од МПШРР-а само за потребе рада на одговарајућој фарми.

(д) Уз посебну дозволу за промет и само ради обављања послова за потребе државних институција, дозвољено је кретање моторних возила за кључно особље ових институција.

(е) Дозвољен је промет моторних возила особа којима се продавница/апотека/банка/најближе место за плаћање налази на даљини од више од 2 км. У овим случајевима, није дозвољено коришћење моторног возила за одлазак до било које продавнице/апотеке/банке/места за плаћање, осим оног најближег.

(ф) Само за потребе вршења службених дужности, дозвољен је промет моторних возила за институције на листи која је приложена као Анекс 3 уз ову одлуку.

(г) Дозволе за промет у горе наведеним случајевима из Анекса 3 издаје МУПЈУ.

(х) Дозвољен је промет моторних возила особа са ограниченим физичким способностима које чине коришћење моторних возила нужним.

Дозвољено је коришћење моторног возила за одлазак до здравствене установе у којој ће се потражити лечење.

(ј) У случају смрти, дозвољено је коришћење моторног возила за присуствовање сахрани, али само за чланове уже породице покојног.

(к) Осим из разлога утврђеног под тачком 1, није дозвољено да се више од два лица налазе у једном моторном возилу.

(л) Изузетно, за медијске тимове који раде на терену дозвољено је да се у моторном возилу налазе до 3 лица, под условом да сва 3 путника имају специјалну маску ФФП2 плус да носе рукавице.

IV. Током дозвољеног промета према изузецима предвиђеним у горе наведеним тачкама И, ИИ и ИИИ, физичка лица су дужна:

(а) да имају прекривена само уста и нос маском, шалом или неком другом марамом;

(б) да у сваком тренутку одржавају растојање од два метра од других лица.

V. ​Непоштовање мера утврђених овом одлуком сматра се, у складу са законом, прекршајем и кажњава се новчаном казном у износу од 1.000 евра до 2.000 евра за физичка лица и од 3.000 евра до 8.000 евра за правна лица, док се одговорно лице правног лица кажњава новчаном казном у износу од 500 евра до 1.500 евра.

VI. ​Одлука ступа на снагу даном потписивања и иста важи до 4. маја 2020. године. Ступањем на снагу ове одлуке, укида се свака ранија одредба која је у супротности са одредбама ове одлуке.

VII. ​Ова одлука ће се преиспитати најкасније до 30. априла 2020. године у консултацији са институтом за јавно здравље, експертима и другим надлежним органима, како би се проценила ефикасност и неопходност прописаних мера и како би се одлучило о томе да се предметне мере продуже или не.

VIII. ​Осим тачке VI и VII, након претходних консултација, мере се могу изменити, допунити или укинути.

Извор:  Kосово Онлине

Check Also

Гренел поднео оставку у Стејт департменту, остаје специјални изасланик за КиМ

Ричард Гренел поднео је синоћ оставку на позицију у америчком Стејт департменту, али остаје специјални …