Главна / Друштво / СПЦ: Стипендије за ученике и студенте са Косова и Метохије

СПЦ: Стипендије за ученике и студенте са Косова и Метохије

Задужбина Симе А. Игуманова, чији је главни старатељ патријарх српски  Порфирије, оглашава конкурс за доделу стотину годишњих стипендија.

Право учешћа на конкурсу имају ученици средњих школа и студенти са местом пребивалишта на подручју Аутономне Покрајине Косово и Метохија. Износ стипендије је 144.000,00 динара, а биће исплаћена у 12 једнаких месечних рата у износу од по 12.000,00 динара. Право на доделу стипендије имају ученици и студенти који су уписали нову школску/академску 2022/23. годину. Предност имају кандидати из вишечланих породица, слабијег материјалног стања, као и породица чији чланови имају трајно или привремено смањене радне способности.

Услови за учешће на конкурсу:

– državljanstvo Republike Srbije;
– prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije;
– pohađanje srednje škole ili više škole/fakulteta.

Уз пријаву потребно је доставити следећу документацију:

– izvode iz Matične knjige rođenih za podnosioca zahteva i članove njegove porodice;
– uverenje o prebivalištu na području Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije za sve članove porodice;
– potvrdu o upisu školske/akademske 2022/23. godine;
– potvrdu o visini novčanih primanja podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva.

Пожељно је да кандидат достави препоруку установе или појединца упознатог са материјалним положаја његове породице: парохијског свештеника, школе, Центра за социјални рад.

Ученик/студент за добијање стипендије подноси пријаву путем обрасца који је у прилогу конкурса и доставља је са потребном конкурсном документацијом електронским путем на е-маил адресу: задузбинасигуманов@гмаил.цом.

Разматраће се искључиво пријаве достављене на предвиђеном обрасцу са приложеном документацијом, а које су пристигле закључно са даном 25.10.2022. године.

Стипендија се додељује без обавезе враћања, а биће исплаћивана преко банкарског текућег рачуна законског заступника ученика/студента млађег од 18 година, односно преко банкарског текућег рачуна самог ученика/студента старијег од 18 година.

Одлука Комисије за доделу стипендија биће јавно објављена на интернет страници Српске Православне Цркве.

Check Also

Председник Вучић: КиМ је највећа српска светиња, коју вам нећу предати ни по коју цену

Председник Србије Александар Вучић рекао је  да неће путовати у Тирану 6. децембра, и обратио …