Главна / Јавни Огласи / Расписана јавна набавка за санацију ПУ “Наша радост”

Расписана јавна набавка за санацију ПУ “Наша радост”

javna_nabavkaОпштина Косово Поље је започела поступак доделе уговора о јавној набавци мале вредности, чији је предмет санација објекта ПУ „Наша радост“ Косово Поље-истурено одељење у Батусу, општина Косово Поље редни број јавне набавке 2 за 2013. годину.

Додела Уговора о предметној јавној набавци мале вредности број 2/2013 извршиће се у складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о поступку јавне набавке мале вредности.

Рок за подношење понуда истиче 30.08.2013. године у 11 часова. Понуде се подносе у запечаћеној коверти, на адресу: Општина Косово Поље, село Угљаре, 38210 Косово Поље. Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив понуђача и адресу. На коверти се мора назначити предмет јавне набавке.

Check Also

Славици Латиновић потребна помоћ…придружимо се хуманитарној акцији за Славицу

Славица Латиновић из Приштине четири године болује од тешког и веома ретког карцинома дојке. За …