Главна / Јавни Огласи / JKP “КОМУНАЛАЦ” објавио јавну набавку мале вредности

JKP “КОМУНАЛАЦ” објавио јавну набавку мале вредности

komunalacКомисија за јавну набавку ЈКП „Комуналац“ из Приштине са привременим седиштем у Грачаници, објавила је данас позив за подношење понуде за јавну набавка мале вредности, односно, куповину добра, које се односи на набавку половног транспортног возила, камиона кипера носивости до 5 тона. Комисија је истакла да је критеријум за избор, економски најповољнија понуда. Конкурсна документација, како је саопштено, може се преузети у седишту наручиоца јавне набавке у Грачаници, а доступна је и на порталу јавних набавки. Понуду у запечаћеној коверти са назнаком „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ број: 01/2013 не отварати“ и ознаком и бројем понуђача на полеђини, достављати тако, да буде уручена најкасније до 02.09.2013. до 12 часова. Комисија ће како је саопштено Радио Грачаници, отварање понуде обавити 02.09.2013. године, у 12:15 часова, у службеним просторијама наручиоца. Представници понуђача су дужни да оставе овлашћења за заступање представника. У Конкурсу се још истиче да представник понуђача пре почетка јавног отварања понуде поднесе комисији за јавну набавку писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, односно, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. Рок за подношење одлуке је три дана од дана јавног отварања понуда.

Check Also

Славици Латиновић потребна помоћ…придружимо се хуманитарној акцији за Славицу

Славица Латиновић из Приштине четири године болује од тешког и веома ретког карцинома дојке. За …