Главна / Јавни Огласи / Општина Косово Поље започела поступак доделе уговора за изградњу две куће

Општина Косово Поље започела поступак доделе уговора за изградњу две куће

javna_nabavkaОпштина Косово Поље започела је поступак доделе уговора о јавној набавци мале вредности. Предмет доделе уговора је изградња две куће површине 40 м2 и 46 м2 , за потребе пружања подршке одрживом опстанку  и побољшању услова становања породица Станковић Новице из Кузмина и Арсић Синише из Батуса са територије Општине Косово Поље.
Понуде се подносе у складу са конкурсном документацијом, која се може преузети уз овлашћење у просторијама Општине Косово Поље у Угљару.

Понуде се подносе у запечаћеној коверти, на адресу: Општина Косово поље, село Угљаре, 38210 Косово Поље. Коверат са понудом мора имати ознаку „ ПОНУДА  – НЕ ОТВАРАТИ“, на полеђини треба написати назив понуђача и адресу. На коверти се мора назначити и предмет јавне набавке.

Check Also

Славици Латиновић потребна помоћ…придружимо се хуманитарној акцији за Славицу

Славица Латиновић из Приштине четири године болује од тешког и веома ретког карцинома дојке. За …