Главна / Вести / Косово и Метохија / Почиње обнова документације за дечији додатак

Почиње обнова документације за дечији додатак

skupstina_grada_pristinaГрадска управа за  за здравство,социјалну политику и друштвену бригу о деци Града Приштина,одсек за друштвену бригу о деци,обавештава кориснике помоћи  породици са децом  (дечији додатак) за 2013/2014 годину. Обнова захтева почиње од  01.11 до 22.11.2013 године.

Корисници су у обавези  да уз захтев за признавање права приложе следеће:

1.Фотокопију важеће одлуке помоћи породици са децом за 2013/2014 годину.

2.Фотокопију прве и друге стране личне карте и друге стране личне карте одраслих чланова заједничког домаћинства(односно очитане биометријскеличне карте)

3.Потврду о приходима у три месеца која предходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварују приходе(август,септембар,октобар).

4.Лица која нису у радном односу као доказ прилажу потврду коју издаје Национална служба наведених у захтеву.

5.Потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста.

6.Фотокопија оворених здравствених књижица за оба родитеља и одрасле чланове домаћинства.

7.Изјава о заједничком домаћинству.

8.Лична изјава да подносилац захтева непосредно брине о деци за коју подноси захтев

Check Also

Јевтић: Посета народних посланица Штрпцу значајна подршка

Дубравка Филиповски, Снежана Пауновић и Дубравка Краљ, народне посланице у Скупштини Србије, посетиле су данас …