Главна / Јавни Огласи / Општина Косово Поље објављује позив за изградњу сеоског пута у селу Батусе

Општина Косово Поље објављује позив за изградњу сеоског пута у селу Батусе

konkursОпштина Косово Поље објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 5/2013. Конкурс је објављен за изградњу сеоског пута поред цркве“Свете недеље“ у селу Батусе, у општини Косово Поље.

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Општине Косово Поље – Општинска управа, канцеларија бр.8.

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Општина Косово Поље,село Угљаре, 38210 Косово Поље. ПОнуде се могу доставитисваког радног дана од 08 до 13 часова и морају бити у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА-Батусе, оштина Косово Поље, редни број 5/2013“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, број телефона и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 23.01.2014.године до 12:00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се 23. јануара у 12:30 часова у просторије општине Косово Поље, уз присуство овлашћених представника понуђача.

 

Check Also

Славици Латиновић потребна помоћ…придружимо се хуманитарној акцији за Славицу

Славица Латиновић из Приштине четири године болује од тешког и веома ретког карцинома дојке. За …