Косово

ОЕБС: Обезбедити једнак приступ социјалном становању свим угроженим заједницама

Мисија ОЕБС-а објавила је данас свој најновији тематски извештај  под називом „Процена социјалног становања и стамбене изградње на Косову 2018 – 2023“, на основу ситуације социјалног становања у 34 општине на Косову у последњих шест година.

У извештају се закључује да су општине предузеле важне кораке у припреми и спровођењу програма социјалног становања и да су корисници углавном изабрани у складу са условима прописаним законом.

Међутим, у извештају се напомиње да општине нису увек испуњавале своје обавезе у погледу процене потреба за социјалним становањем, издвајале потребне људске и финансијске ресурсе, благовремено припремале и одобравале програме социјалног становања, нити су тражиле средства од централног нивоа за прац́ење и спровођење ових програма.

Такође, извештај констатује да је постојао општи недостатак транспарентности у вези са пореклом подносилаца захтева/корисника и одсуство рашчлањених података у односу на пол или невец́инске заједнице, што је од суштинског значаја за идентификацију угрожених група или група у неповољном положају којима је потребан смештај. Други рашчлањени подаци, као што су особе са инвалидитетом, расељена лица или жртве насиља у породици или насиља над женама, генерално такође нису укључени.

Налази у извештају даље указују да су актери трећих страна играли главну улогу у стамбеној изградњи на Косову током 2018-2023. На основу прикупљених података, општине су имале растућу тенденцију да се окрећу трећим странама, углавном невладиним организацијама да граде приватне куће за кориснике уместо изградње социјалних станова како је предвиђено косовским Законом о социјалном становању.

„Иако је подршка угроженим породицама кроз изградњу приватних станова добродошла и у неким случајевима неопходна, изазива забринутост да ли је ово најприкладнији начин за решавање питања становања који гарантује једнак третман за све заједнице“, рекао је Биљбил Кастрати, национални правни службеник у Мисији ОЕБС-а на Косову.

„Стога, наш извештај препоручује да институције буду одговорне и транспарентне у вези са финансирањем које добијају ванинституционални актери, као и да критеријуми за одабир корисника буду у складу са важећим законодавством“, додао је Кастрати.

Извештај се завршава препорукама које су посебно прилагођене кључним институцијама у овој области на Косову: Министарству за животну средину, просторно планирање и инфраструктуру и општинама са циљем да се ојача систем социјалног становања како би се обезбедиле једнаке стамбене могућности за све угрожене заједнице на Косову.

Извор: ТВ Мост,

Прикажи још

Повезани артикли

Бацк то топ буттон