UncategorizedLokalne

Opština angažovala stažiste iz romske zajednice

Zahvaljujući saradnji Opštine Gračanica i NVO „Glas Roma, Aškalija i Egićana“ u lokalnoj samoupravi danas su sa stažiranjem počela dve Romkinje, koje će se osim sticanja praktičnih znanja o radu opštinskih organa, baviti i pružanjem podrške građanima romske, aškalijske i egipćanske zajednice pri podnošenju zahteva Opštini Gračanica u cilju ostvarivanja svojih prava, kao i pomoći pri prevodu na romski jezik.

To je deo inicijative koju Opština Gračanica sprovodi u cilju upošljavanja prevodioca na srpsko-romskom jeziku.

Stažistkinje je danas primila i predsednica opštine Gračanica prof. dr Ljiljana Šubarić, zajedno sa savetnikom Gazmenom Salijevićem, koji su im poželeli dobrodošlicu i uspešan rad.

„Očekujemo da će se na ovaj način unaprediti komunikacija lokalne samouprave i građana iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice“.

Ovo je posebno značajno zbog toga što je Opština Gračanica jedina lokalna samouprava koje je usvojila zahtev romske zajednice da romski jezik bude u službenoj upotrebi. Osim toga, na ovaj način biće ispoštovan i Zakon o upotrebi jezika. Stažistkinje će biti angažovane tri meseca i u tom periodu radiće se i na mogućnostima njihovg stalnog angažovanja.

Izvor:Opština Gračanica

Prikaži još

Povezani artikli

Back to top button